Curriculum VitaeCurriculum Vitae


Emër: DANCHO

Mbiemër: MARKOVSKI

Data dhe vendi i lindjes: 15 Shtator 1956 në Veles

 

Arsimi:

Doktor i Shkencave Politike me temë: Metodat diplomatike bashkekohore dhe zbatimi i tyre në Shërbimin Diplomatik Maqedonas“, në Universitetin Sv. Kirill i Metodij“ – Shkup; 

Master për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare – me temë: „Shërbimi konsullor – organizimi dhe praktika në Universitetin Juridik – Justiniani i parë në Shkup;

Shkollën Diplomatike në Sekretariatin Federal për Punë të Jashtme në Beograd; 

Jurist i Dilomuar - Shkup

 

Karriera Profesionale:

2020 - Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Republikën e Shqiperisë;

2012 – Ndihmës Drejtor në Drejtorinë për Çështje Konzullore në Ministrinë e Puneve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

2008–2012 Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Maqedonisë në Republikën e Kroacisë;

2006 – Shef i Departamentit te Emigracionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës se Maqedonisë;

2005 – 2006 Këshilltar Shtetëror për Çështje Organizacionale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

2001 – 2005 I Dërguar i posaçëm i Ministrit – I Ngarkuar me Punë i Përkohshëm dhe Këshilltar Ministër në Ambasadën e Republikës se Maqedonisë në Republikën Popullore të Kinës;

2000 – 2001 Drejtor i Drejtorisë për vendet e Europës;

1999 – 2000  Këshilltar i Posaçëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1998 – 1999 Këshilltar Ministër dhe zëvëndës shef misioni në Ambasadën e Republikës se Maqedonisë në Mbretërinë e Suedisë;

1997 – 1998 Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1996 – 1997 Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë për Ballkanin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1993 – 1996 I ngarkuar me punë i përkohshëm dhe Këshilltar në Ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Turqi;

1989 – 1992 Sekretar i Dytë, Konsull në Ambasadën e Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë në Xhamaharinë e Madhe Arabe Popullore Socialiste të Libisë;

1987 – 1989 Këshilltar – Sekretar i Tretë në Sekretariatin Federal për Punë të Jashtme në Beograd;

1981 – 1986 I punësuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

 

Autor i veprave:

Diplomacia – organizimi dhe praktika“, Kinematika – Shkup 2002;

Shërbimi Konsullor, organizimi dhe praktika“, Sofia - Bogdanci 2012;

Metodat diplomatike bashkekohore dhe zbatimi i tyre në Shërbimin Diplomatik MaqedonasFredrik Eberth, Shkup 2017;

CYBER DIPLOMACY  Roli i Teknologjise së Informacionit në veprimtarinë e misioneve diplomatike të shteteve të vogla, Balkan Analytica – Sofia, http://balkananalytica.info/wp-content/uploads/2015/08/BA20150816-Markovski-Dancho.pdf;

Marrëdhëniet institucionale të diplomacisë me shërbimet e inteligjencës“, Balkan Analytica – Sofia;

http://balkananalytica.info/wp-content/uploads/2015/11/BA151101-Dancho-Markovski.pdf

 

Emër: DANCHO

Mbiemër: MARKOVSKI

Data dhe vendi i lindjes: 15 Shtator 1956 në Veles

 

Arsimi:

Doktor i Shkencave Politike me temë: Metodat diplomatike bashkekohore dhe zbatimi i tyre në Shërbimin Diplomatik Maqedonas“, në Universitetin Sv. Kirill i Metodij“ – Shkup; 

Master për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare – me temë: „Shërbimi konsullor – organizimi dhe praktika në Universitetin Juridik – Justiniani i parë në Shkup;

Shkollën Diplomatike në Sekretariatin Federal për Punë të Jashtme në Beograd; 

Jurist i Dilomuar - Shkup

 

Karriera Profesionale:

2020 - Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Republikën e Shqiperisë;

2012 – Ndihmës Drejtor në Drejtorinë për Çështje Konzullore në Ministrinë e Puneve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

2008–2012 Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Republikës së Maqedonisë në Republikën e Kroacisë;

2006 – Shef i Departamentit te Emigracionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës se Maqedonisë;

2005 – 2006 Këshilltar Shtetëror për Çështje Organizacionale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

2001 – 2005 I Dërguar i posaçëm i Ministrit – I Ngarkuar me Punë i Përkohshëm dhe Këshilltar Ministër në Ambasadën e Republikës se Maqedonisë në Republikën Popullore të Kinës;

2000 – 2001 Drejtor i Drejtorisë për vendet e Europës;

1999 – 2000  Këshilltar i Posaçëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1998 – 1999 Këshilltar Ministër dhe zëvëndës shef misioni në Ambasadën e Republikës se Maqedonisë në Mbretërinë e Suedisë;

1997 – 1998 Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1996 – 1997 Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë për Ballkanin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

1993 – 1996 I ngarkuar me punë i përkohshëm dhe Këshilltar në Ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Turqi;

1989 – 1992 Sekretar i Dytë, Konsull në Ambasadën e Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë në Xhamaharinë e Madhe Arabe Popullore Socialiste të Libisë;

1987 – 1989 Këshilltar – Sekretar i Tretë në Sekretariatin Federal për Punë të Jashtme në Beograd;

1981 – 1986 I punësuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Maqedonisë;

 

Autor i veprave:

Diplomacia – organizimi dhe praktika“, Kinematika – Shkup 2002;

Shërbimi Konsullor, organizimi dhe praktika“, Sofia - Bogdanci 2012;

Metodat diplomatike bashkekohore dhe zbatimi i tyre në Shërbimin Diplomatik MaqedonasFredrik Eberth, Shkup 2017;

CYBER DIPLOMACY  Roli i Teknologjise së Informacionit në veprimtarinë e misioneve diplomatike të shteteve të vogla, Balkan Analytica – Sofia, http://balkananalytica.info/wp-content/uploads/2015/08/BA20150816-Markovski-Dancho.pdf;

Marrëdhëniet institucionale të diplomacisë me shërbimet e inteligjencës“, Balkan Analytica – Sofia;

http://balkananalytica.info/wp-content/uploads/2015/11/BA151101-Dancho-Markovski.pdf