Фото галерија: Францускиот предлог претставен пред Стратешкиот совет на МНР

Слика 1
Слика 2
Слика 3