Фото галерија: Османи на средба со ОБСЕ амбасадори од Виена

Слика 1
Слика 2
Слика 3